Tăng trưởng 17% trong quý I – Sự khởi đầu tích cực cho Bảo hiểm Việt 2019!

Khởi đầu khả quan: Thị trường bảo hiểm đang mở đường thuận lợi với 3 tháng đầu năm cùng mức doanh thu phí ước tính tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 17% tăng trưởng đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 23% và phi…...