Bảo hiểm Việt rục rịch tham gia ‘đấu trường’ thương mai điện tử!

Khi các ngành công nghiệp khác trong lĩnh vực tài chính đang tận dụng phát triển công nghệ để tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho mình, đương nhiên ngành bảo hiểm cũng không chịu đứng ngoài cuộc chơi 4.0 này. Bài viết này sẽ đánh giá khách quan…...

Thị trường bảo hiểm nhân thọ 2019: Bancassurance sẽ ngày càng ‘hot’?

Trên thế giới, Bancassurance đã phát triển hơn nửa thế kỷ, nhưng vẫn khá mới mẻ tại Việt Nam. Bancassurance mới thật sự bùng nổ vào năm 2017, khi hàng loạt thương vụ lớn bắt tay giữa ngân hàng và các công ty bảo hiểm được kí kết. Tuy nhiên…...