Khởi đầu khả quan:

Thị trường bảo hiểm đang mở đường thuận lợi với 3 tháng đầu năm cùng mức doanh thu phí ước tính tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm 2018. Trong 17% tăng trưởng đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng 23% và phi nhân thọ tăng 9%.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/3/2019 đã có sự biến động của những con số như sau:

– Tổng phương tiện thanh toán tăng 2,54% so với cuối năm 2018 (Cùng kỳ năm 2018 tăng 3,23%)

– Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 1,72% (cùng kỳ năm 2018 tăng 2,2%)

– Tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 1,9% (cùng kỳ năm 2018 tăng 2,23%).

Triển vọng của ngành,

Trong một báo cáo gần đây của công ty tài chính thuộc top 4 thế giới có phân tích về triển vọng của ngành có nhắc đến việc kinh tế trong thời gian này sẽ có sự giảm tốc nhưng với những con số trên có thể thấy rằng ¼ chặng đường của toàn ngành trong năm 2019 đang rất vững bước, có thể tin tưởng đây sẽ lại là một năm vượt bậc của ngành Bảo hiểm nước nhà!

leave a Comment