bảo việt đoạt giải 6 năm dẫn đầu trong forbes 50

BẢO VIỆT 6 NĂM LIÊN TIẾP DẪN ĐẦU LĨNH VỰC BẢO HIỂM TRONG FORBES 50

Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2018. Đây là lần thứ 6 Forbes Việt Nam công bố danh sách này và cũng là năm thứ 6 liên tiếp Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vinh dự đạt được danh hiệu này.

leave a Comment