Các công ty bảo hiểm trên thế giới đều đầu tư  vào công nghệ số và đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI – artificial intelligence), điện toán đám mây (cloud computing), phân tích dữ liệu lớn (big data) và vạn vật kết nối (IoT) nhằm hiểu rõ nhu cầu và nâng cao trải nghiệm khách hàng. AIA Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển đỉnh cao này và tự tin là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ đang theo đuổi các mô hình kinh doanh sáng tạo này. Đơn giản hóa và số hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ trong các giao dịch bảo hiểm là một trong những ưu tiên hàng đầu của AIA Việt Nam vì nó có ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm khách hàng. Do đó, các nhà quản lý của AIA Việt Nam cho rằng vấn đề không chỉ là cải tiến công nghệ, mà còn là việc thay đổi cách suy nghĩ, cách làm nhằm mang lại sự tiện lợi cao cho khách hàng.

          AIA exchange tự hào luôn tiên phong trong việc áp dụng công nghệ mới nhất từ AIA nhằm giúp khách hàng có được những dịch vụ và trải nghiệm tiện lợi và hoàn hảo nhất. Với việc áp dụng công nghệ 4.0 vào quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm cũng đã được AIA cải thiện để tiết kiệm thời gian cho cả khách hàng và công ty. Theo đó, AIA Exchange áp dụng công nghệ AI nhận dạng thông tin tự động, thay đổi hợp đồng giấy sang bản điện tử, tối ưu quy trình vận hành. Ngoài ra, hãng bảo hiểm chuyển đổi hợp đồng giấy sang bản điện tử góp phần bảo vệ môi trường và tiết kiệm. Đây được xem là bước đi tiên phong đúng đắn trong việc kết hợp giữa công nghệ và môi trường của AIA Exchange.

         Ông Wayne Besant – Tổng giám đốc AIA Việt Nam, cho rằng nhu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng theo tốc độ tăng trưởng cao của nền kinh tế. Các đột phá công nghệ giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của họ. Thực tế cho thấy những mô hình kinh doanh hiện đại và sáng tạo của AIA Việt Nam đang góp phần thay đổi diện mạo của kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

 

  • Share

leave a Comment