Bảo hiểm Việt rục rịch tham gia ‘đấu trường’ thương mai điện tử!

Khi các ngành công nghiệp khác trong lĩnh vực tài chính đang tận dụng phát triển công nghệ để tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho mình, đương nhiên ngành bảo hiểm cũng không chịu đứng ngoài cuộc chơi 4.0 này. Bài viết này sẽ đánh giá khách quan…...