Theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) năm 2016, mức lương trung bình của ngành lên đến 50.000 đô la, do có những nghề đạt thu nhập khá cao. Mức lương này được cho là còn vượt qua cả mức lương trung bình của những ngành nghề khác, như BLS đưa ra là tầm khoảng 37.040 $ trong năm 2016. Nghiệp vụ của những công việc này khác nhau rất nhiều, nhưng tất cả đều đóng một vai trò vô cùng quan trọng cho ngành. So sánh và đối chiếu một số nghề được trả cao nhất trong ngành theo bảng dưới đây.

Công việc Lương trung bình (2016)* Mức độ tăng trưởng của nghề  (2016-2026)*
Actuaries (Định phí bảo hiểm) $100,610 22%
Insurance Underwriters $67,680 -5% (Giảm)
Claims Adjusters (Giám định bồi thường) $63,680 -1% (Giảm)
Financial Analysts (Phân tích tài chính) $81,760 11%
Appraisers and Assessors of Real Estate (Thẩm định tài sản) $51,850 14%

Nguồn: Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS)

Thông tin nghề cho các công việc được trả lương cao nhất trong ngành bảo hiểm.

Actuaries (Định phí Bảo hiểm)

Mức lương trung bình của Actuaries trong năm 2016 là 100.610 đô la, nghiệp vụ chính là phân tích chi phí tài chính của rủi ro. Các chuyên gia này sẽ thu nhập và phân tích dữ liệu thống kê, cố gắng ước tính chi phí của các mốc thời gian, sự kiện khác nhau nhằm phát triển các chính sách bảo hiểm nhằm giảm thiểu rủi ro và gia tăng lợi ích. Các chuyên gia sẽ thể hiện kết quả trong các báo cáo chi tiết với cổ đông, giám đốc điều hành và các cấp lãnh đạo khác để đưa ra thống nhất cuối cùng..

Underwriters


Theo BLS báo cáo vị trí Underwriters có mức lương trung bình 67.680 đô la, Họ chịu trách nhiệm phân tích thông tin và cân nhắc các rủi ro tiềm ẩn của khách hàng, để quyết định có nên cung cấp các gói bảo hiểm hay không, nếu đủ điều kiện thì nên xây dựng hợp đồng mức độ nào và giá cả ra sao. Hầu hết công việc của họ được thực hiện bằng phần mềm chuyên biệt để xác định phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm, nhưng họ có thể liên hệ với các bác sĩ hoặc đại diện trách nhiệm khác để thu thập bất kỳ thông tin cần để tính cho hợp đồng. Bảo lãnh bảo hiểm thường cần bằng cử nhân và chứng nhận , tuy nhiên một số vị trí có thể chỉ cần kinh nghiệm làm việc và kỹ năng máy tính thành thạo.

Claims Adjusters (Giám định bồi thường)


Giám định viên có mức lương trung bình là 63.680 đô la. Vị trí này như cái tên của nó thì họ sẽ đưa ra các đề xuất, đánh giá một loạt các yêu cầu bảo hiểm để xem công ty sẽ phải bồi thường bao nhiêu cho một yêu cầu đủ điều kiện được đưa ra. Họ phải đảm bảo rằng khiếu nại không phải là lừa đảo, tìm ra những yếu tố đủ điều kiện được bảo hiểm theo chính sách cụ thể, đàm phán và phê duyệt các khoản thanh toán.

Financial Analysts (Phân tích tài chính)


Các nhà phân tích tài chính được biết có mức lương trung bình là 81.760 đô la. Khi làm việc trong ngành Bảo hiểm, vị trí này giúp các doanh nghiệp xác định các lựa chọn đầu tư tốt nhất của họ dựa trên cơ sở dữ liệu tài chính và xu hướng kinh doanh trong tương lai. Các nhà phân tích này sẽ đánh giá hồ sơ tài chính, đội ngũ quản lý và các triển vọng khác của công ty để đưa lời khuyên đầu tư tốt nhất.

Appraisers and Assessors of Real Estate (Thẩm định tài sản)


Theo BLS, các thẩm định viên có mức lương trung bình 51.850 đô la. Những chuyên gia này phải đánh giá tài sản (đất đai, tòa nhà,..) để ước tính giá trị cho tài sản trước khi được bảo vệ. Để làm điều này, họ phải kiểm tra từ trong ra ngoài, so sánh các vấn đề và đưa kết quả ra trong các báo cáo.

  • Share

leave a Comment