Trong nửa đầu năm, hầu hết công ty bảo hiểm đều ghi nhận tài sản tăng và phần lớn báo tăng trưởng lợi nhuận.
Kết thúc 6 tháng đầu năm, trong số 9 công ty bảo hiểm đã công bố báo cáo tài chính thì 100% công ty có tổng tài sản tăng từ 0,7% đến 17,3%.

Tổng lợi nhuận sau thuế của các công ty khảo sát đạt hơn 1.600 tỉ đồng, tăng 12,1% so với cùng kì năm trước. Trong đó, chỉ có 3/9 công ty có lợi nhuận sụt giảm so với cùng kì năm trước.

Nguồn: Diệp Bình tổng hợp.

Theo Báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) cho biết, thị trường bảo hiểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 69.404 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kì năm 2018. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ ước đạt 44.195 tỷ đồng, tăng 17%; phi nhân thọ ước đạt 25.209 tỉ đồng, tăng 14%.

1. Lợi nhuận sau thuế Tập đoàn Bảo Việt đạt gần 670 tỉ đồng trong nửa đầu năm

Nửa đầu năm 2019, Tập đoàn Bảo Việt vẫn tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về thị phần ở cả hai mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

Tổng tài sản của Tập đoàn đạt 120.937 tỉ đồng, tăng 6,9% so với cuối năm trước. Trong đó các khoản đầu tư ngắn hạn tăng 9,4% với 60.603 tỉ đồng, đầu tư tài chính dài hạn tăng 6,4% đạt 43.603 tỉ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt gần 670 tỉ đồng, cùng kì năm ngoái đạt hơn 840 tỉ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn Bảo Việt (Nguồn: BCTC Tập đoàn Bảo Việt).

2. Công ty cổ phần PVI

Theo báo cáo tài chính nửa đầu năm, lợi nhuận sau thuế của PVI tăng mạnh gần 90% so với cùng kì năm trước, đạt hơn 462 tỉ đồng. Doanh thu thuần của PVI tăng 41% với 3.322 tỉ đồng.

Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của PVI đạt 21.449 tỉ đồng, tăng 9,2%. Đầu tư tài chính ngắn hạng đạt 8.415 tỉ đồng xấp xỉ mức cuối năm trước trong khi đầu tư tài chính dài hạn tăng 153% với 485 tỉ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của PVI (Nguồn: BCTC PVI).

3. Công ty Bảo hiểm Agribank

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của Công ty Bảo hiểm Agribank là hơn 134 tỉ đồng, tăng gần 40% so với cùng kì năm trước.

Tổng tài sản của công ty tăng 11% với 2.374 tỉ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng trưởng thấp gần 4% với 1.174 tỉ đồng, nhưng khoản mục đầu tư tài chính dài hạn giảm hơn 22%

4. Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC)

5. Tổng công ty Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

6. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

7. Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

8. Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

9. Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm hàng không

Trúc MInh (Theo Kinh tế & Tiêu dùng).

leave a Comment