bảo hiểm phi nhân thọ dồn sức bán lẻ

Theo chia sẻ của của hầu hết công ty bảo hiểm phi nhân thọ, bán lẻ tiếp tục là chiến lược trong năm tài chính 2019. Bên cạnh việc mở rộng hệ thống đại lý hay bán hàng trực tuyến, việc hợp tác với các ngân hàng để nâng cao tỷ trọng doanh thu phí từ bancsssurance cũng được khối BHPNT đẩy mạnh hơn.

Cụ thể, Bảo hiểm BIDV (BIC) trong năm nay tập trung thúc đẩy áp dụng công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng nhanh việc xây dựng các sản phẩm mới, cải tiến các kênh phân phối theo hướng hiện đại và kiểm soát chặt chẽ hoạt động bồi thường, tập trung phát triển kênh bán lẻ, nhất là bancassurance. Năm 2018, doanh thu từ bancassurance của BIC đạt tốc độ tăng trưởng trên 50%. Không dừng lại ở đó, năm 2019 này, một trong những mục tiêu quan trọng của BIC là nâng cao tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng của kênh Bancassurance lên cao hơn nữa so với năm 2018.

bảo hiểm BIC

Bên cạnh đó, Bảo hiểm Quân đội (MIC) đang triển khai chiến lược giai đoạn 2017-2022 và tầm nhìn đến năm 2025 để đạt được mục tiêu trở thành nhà bán lẻ hàng đầu trong lĩnh vực BHPNT, nằm trong TOP 5 doanh nghiệp bảo hiểm tốt nhất vào năm 2020 và TOP 3 vào năm 2025.

bảo hiểm mic

Với PTI, chiến lược đẩy mạnh bảo hiểm xe cơ giới đã mang lại 2.000 tỷ đồng doanh thu, qua đó giữ vững vị trí thứ 2 về thị phần mảng xe cơ giới (tỷ lệ bồi thường ở mức 49%). Được biết, mảng bán lẻ hiện chiếm 80% tổng doanh thu phí bảo hiểm và PTI vẫn đang mở rộng đầu tư vào lĩnh vực này với định hướng trở thành doanh nghiệp bảo hiểm bán lẻ số 1 thị trường.

Cùng chờ đợi thị trường bán lẻ BHPNT trong năm nay sẽ chuyển biến ra sao dưới sự tích cực vào cuộc của các Doanh nghiệp Bảo hiểm nhé!

leave a Comment