Dự thảo nghị định mới về bảo hiểm: Có thể tước chứng chỉ tư vấn viên vi phạm

Dự thảo đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, trong đó quy định về trình độ của các cá nhân làm tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm phải có bằng đại học. Bộ Tài chính đang dự thảo nghị định sửa…...

Sau vụ cháy ở Rạng Đông, nhìn lại khâu bán bảo hiểm và bồi thường cháy nổ

Như báo chí đã thông tin về vụ cháy ở Công ty cổ phần Bóng đèn, phích nước Rạng Đông và vấn đề liên quan đến bồi thường thiệt hại cho những hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng, nếu công ty này mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng…...