“Thị trường bảo hiểm từ đầu năm 2019 đến nay tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng mạnh”, trích lời ông Bùi Gia Anh, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Trong năm 2019, ngành bảo hiểm đặt mục tiêu tăng trưởng 20%. Trước đó lãnh đạo một số công ty bảo hiểm cũng đưa ra dự đoán rằng tốc độ tăng trưởng năm nay chỉ ở mức kế hoạch đã đặt ra tức là 20%, chậm hơn so với các năm trước. Tuy nhiên qua gần 8 tháng hoạt động, ngành đang có những bước tăng trưởng nhanh hơn so với dự đoán.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 423.423 tỷ đồng, tăng 19,01% so với cùng kỳ năm trước. Ngành bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 342.869 tỷ đồng, tăng 26,17%; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 263.996 tỷ đồng, tăng 16,08% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 71.147 tỷ đồng, tăng 24,35%; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 91.456 tỷ đồng, tăng 28,8%; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 18.653 tỷ đồng, tăng 19,61%); phí thu xếp qua môi giới ước đạt 4.215 tỷ đồng; hoa hồng môi giới ước đạt 383 tỷ đồng, tăng 4,2%. 

Ngành bảo hiểm cũng đã chi trả 10.318 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Số hợp đồng bảo hiểm khai thác mới đạt 1.222.000 hợp đồng, tăng 27%. 

Về cơ cấu doanh thu theo sản phẩm, sản phẩm chiếm tỉ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (49,44%), sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (31,58%).

Có thể thấy thời điểm hiện tại là thời điểm vàng cho ngành Bảo hiểm phát triển, khi thị trường đã đến độ chín muồi sau 20 năm mở cửa và phát triển. Bên cạnh đó, nhận thức của người dân Việt Nam về Bảo hiểm cũng đang có những bước tiến vượt bậc. Hãy cùng chờ xem thời gian tới, các công ty Bảo hiểm sẽ có những bước chuyển nào để tận dụng được “thời điểm vàng” này không nhé!

 

  • Share

leave a Comment