Căn cứ theo Điều 84, Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ cung cấp sản phẩm chứ không trực tiếp tư vấn, bán hàng. Hoạt động kinh doanh được thực hiện qua các kênh phân phối trung gian. Trong đó, chủ đạo là kênh đại lý bảo hiểm, đây là kênh truyền thống đi liền với hoạt động của ngành bảo hiểm nhân thọ. Tại Việt Nam kênh đại lý bảo hiểm truyền thống cũng phát triển được hơn 20 năm ngay từ lúc hình thành ngành bảo hiểm nhân thọ ở nước ta và hiện nay vẫn đang là kênh bán hàng chính chiếm phần lớn doanh thu phí bảo hiểm. 

Theo Cục Quản lý và Giám sát Bảo Hiểm(QLGSBH), trong 6 tháng đầu năm 2019, thị trường bảo hiểm tiếptục phát triển mạnh mẽ với tổng tài sản của các DNBH ước đạt 423.423 tỷ đồng; các Doanh nghiệp Bảo hiểm (DNBH) đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 342.869 tỷ đồng; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 263.996 tỷ đồng; tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 71.147 tỷ đồng; tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 91.456 tỷ đồng; chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 18.653 tỷ đồng; phí thu xếp qua môi giới ước đạt 4.215 tỷ đồng; hoa hồng môi giới ước đạt 383 tỷ đồng.Tuy nhiên, kênh chủ lực là các Đại lý Bảo hiểm truyền thống lại suy giảm từ 7-20%.

Theo số liệu thống kê tổng hợp sơ bộ từ các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ,một số doanh nghiệp ghi nhận sự sụt giảm tạm thời về doanh thu phí mới từ kênh đại lý như Bảo Việt, Dai-ichi Life Việt Nam, Prudential, Generali…Đơn cử, tăng trưởng doanh thu phí mới đến từ kênh đại lý của Dai-ichi Life Việt Nam giảm hơn 20% so với cùng kỳ 2018. 

Sự suy yếu của kênh bảo hiểm đại lý truyền thống đã được dự đoán từ trước bởi ở Việt Nam, toàn thị trường hiện nay có khoảng 200.000 đại lý bảo hiểm, nếu kể cả những đại lý đã giải nghệ thì phải có đến 600.000-700.000 đại lý.Hơn 90%ở hầu hết các công ty bảo hiểm đều hoạt động theo mô hình bán thời gian, làm giảm đi sự uy tín và chuyên nghiệp của kênh phân phối này. Hơn nữa, một đại diện của một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ cho hay: “Các công ty bảo hiểm khi qua giai đoạn tăng trưởng cao sẽ bước sang giai đoạn điều chỉnh, bởi những sai sót sẽ dễ dàng bỏ qua khi doanh nghiệp đang tăng trưởng ‘nóng’. Những sai sót sẽ dồn lại đến khi đủ lớn sẽ bùng phát và làm suy giảm mức tăng trưởng”.

Bên cạnh đó,so sánh Việt Nam với các nước trên thế giới, phần lớn doanh thu của các công ty bảo hiểm và đối tác không phải đến từ đại lý truyền thống (ví như Mỹ, Canada… đại lý truyền thống chỉ mang về từ 10-20% trên tổng doanh thu bảo hiểm). 

Liệu thị trường Bảo hiểm Việt Nam sẽ chuyển mình thế nào trước sự suy yếu của kênh phân phối đại lý truyền thống đang suy yếu? Hãy cùng đón đọc tiếp ở phần hai.

 

  • Share

leave a Comment