Sáng ngày 12/4, Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC, mã chứng khoán MIG) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Theo báo cáo của lãnh đạo MIC trình bày tại đại hội, năm 2018, doanh thu của MIC đạt 2.169 tỷ đồng, tăng 2,1% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế hơn 135 tỷ đồng, tăng 143,6% so với năm 2017. Tổng tài sản tăng trưởng 24%. Bảo hiểm Quân đội cũng đã hoàn thành tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng lên 1.300 tỷ thông qua trả cổ tức 40 tỷ bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (420 tỷ), phát hành ưu đãi (ESOP) cho cán bộ nhân viên 40 tỷ. Năng suất lao động bình quân đạt 1,5 tỷ đồng/người, thu nhập của nhân viên tăng bình quân 5%. Với kết quả này, MIC duy trì vị trí trong top 6 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về doanh thu và top đầu thị trường về khả năng sinh lời trên vốn (ROE), đạt 11,5%.

Năm 2019, Bảo hiểm Quân đội đặt kế hoạch doanh thu 2.488 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 220 tỷ đồng và đảm bảo cổ tức 10% cho cổ đông. Đặc biệt, MIC có kế hoạch đưa cổ phiếu từ UPCoM sang niêm yết trên sàn HoSE vào quý 3/2019.

Mục tiêu dài hạn, công ty sẽ lọt top 5 trên thị trường bảo hiểm vào năm 2020 và top 3 vào năm 2025.

  • Share

leave a Comment